Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky www.PIKTOMAG.cz

 1. Základní údaje:

Adresa:

V Zápolí 21 , 31200 Plzeň

IČ 73412996, DIČ CZ 7662242082

e-mail:info@piktomag.cz

KONTAKTNÍ OSOBA:
Kateřina Russwurm, V Zápolí 21, Plzeň, tel. spojení: 601 592 108

Provozovatelem internetového obchodu www.PIKTOMAG.cz je Kateřina Russwurm.

Podnikatel je zapsán do živnostenského rejstříku vedeným Městským úřadem Plzeň-město.

 1. Všeobecná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě závazné objednávky nebo kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (kupujícím) prostřednictvím internetového obchodu www.piktomag.cz.

Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě individuálně. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje tyto Obchodní podmínky.

Veškeré zboží prodávané na www.PIKTOMAG.cz jsou výrobky naší vlastní značky. Produkty firmy PIKTOMAG jsou autorská výroba a vztahuje se na ně ochranná známka.

 1. Objednání zboží a služeb

Zboží se objednává přímo v e-shopu www.PIKTOMAG.cz. Elektronické objednávky jsou přijímány nonstop.

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy.

Kupní smlouva vzniká formálním potvrzením přijaté objednávky prodávajícím. Kupní smlouva je vyhotovena v českém jazyce.

Při objednávkách nad 5.000,-Kč nebo při výrobě zboží přizpůsobené požadavkům kupujícího, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky osobně nebo telefonicky.

Současně má prodávající právo na úhradu finanční zálohy kupujícím ve výši 60% z ceny objednávky.

Objednávky lze uskutečnit také telefonicky (601 592 108), e-mailem (info@piktomag.cz) či písemně (Piktomag, Zábělská 142, 31200 Plzeň).

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Naše produkty jsou kompletovány ručně v dílně Piktomag na základě objednávky. Expedujeme v rozmezí 1-10dnů, většinou však do 3pracovních dnů.

 1. Potvrzení objednávky

Objednávka je přijata do 24 hodin od jejího odeslání, potvrzení přijetí objednávky i potvrzení o zpracování objednávky obdrží kupující e-mailem.

V případě nejasností je kupující kontaktován v nejbližším možném termínu.

 1. Cena zboží a platební podmínky

Cena zboží je uvedena v internetovém obchodě www.piktomag.cz vždy u každé položky, a to včetně DPH.

S konečnou cenou zboží je kupující srozuměn při vyplňování objednávky před jejím závazným odesláním prodávajícímu.

Při výrobě zboží kupujícímu na míru dochází k individuální kalkulaci za zboží a služby, se kterou je kupující seznámen telefonicky, nebo e-mailem, ještě před závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího.

Změna cen vyhrazena.

 1. Změna, zrušení objednávky

Každou objednávku může kupující do 24 hodin změnit, upravit, nebo zrušit bez udání důvodu a to telefonicky (601 592 108), či e-mailem (info@piktomag.cz). Ke změně, úpravě nebo zrušení musí kupující uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží a služby.

 1. Doprava a poštovné

Doprava:

 • Česká pošta – obchodní balík: 130,-Kč
 • Česká pošta – doporučené psaní (pouze při objednání položek z kategorie Jednotlivé piktogramy): 65,-Kč
 • Uloženka, Heurekapoint: 55,-Kč
 • Bez dopravy (elektronické verze produktů): 0,-Kč
 • Doporučené psaní – 65Kč – tato možnost platí pouze při nákupu jednotlivých piktogramů

Česká pošta: při zasílání zboží obchodním balíkem je zpravidla dodáno následující pracovní den po dni podání. Pokud není kupující zastižen na adrese, zanechá Česká pošta písemné upozornění o uložení zásilky a ta je na příslušné poště uložena po dobu 7 dnů.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně písemně oznámit přepravci i prodávajícímu. Pokud zboží bude neúplné či poškozené, sepíše kupující s dopravcem protokol a neprodleně informuje prodávajícího na telefonu 601 592 108.

Nepřevezme-li kupující zboží z důvodů ležících na jeho straně (např. není i přes dohodnutý termín přítomna pověřená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu), nese náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.

Posíláme zásilky do hmotnosti 30 kg a do hodnoty 100.000,-Kč.

Uloženka: Kupující je povinen zboží řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně písemně oznámit přepravci i prodávajícímu. Pokud zboží bude neúplné či poškozené, sepíše kupující s dopravcem protokol a neprodleně informuje prodávajícího na telefonu 601 592 108.

Zboží je na zvolené provozovně uloženo po dobu 7 dní. Nepřevezme-li kupující zboží z důvodů ležících na jeho straně,nese náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.

Posíláme zásilky do hmotnosti 20 kg a do hodnoty 50.000,-Kč

Platba

 • Převodem na bankovní účet – 0,-Kč
 • Dobírkou Česká pošta: 25,-Kč
 • Dobírkou Uloženka: 25,-Kč
 • Na fakturu – 0Kč, nutno zadat do poznámky IČO
 • GoPay – platební brána – 0Kč

Platební údaje pro platbu převodem:
Bankovní účet FIO Banka 2601352473/2010
IBAN CZ9820100000002601352473​
BIC/SWIFT  FIOBCZPP

Při platbě převodem uvádí kupující do platebního příkazu kromě povinných údajů také variabilní symbol uvedený na objednávce. Zboží je odesíláno po připsání celé částky na náš účet.

Zboží zůstává naším majetkem až do úplného uhrazení. Při zpožděné úhradě bude účtováno penále ve výši 0,05% za každý započatý den prodlení.

 

Elektronická verze produktů
Virtuální produkty nabízené na www.piktomag.cz musí být nakupovány výlučně jako samostatný nákup. E-zboží lze platit jen bankovním převodem na účet a pouze v tomto případě lze uplatnit nákup bez dopravy.

Po provedení objednávky přijde na zadanou e-mailovou adresu kupujícího potvrzení o přijetí objednávky s platebními údaji. Po připsání částky na náš účet bude kupujícímu odeslán odkaz ke stažení produktu. Tento odkaz můžete stáhnout 2x a platnost tohoto odkazu je 10dní. Následujícím e-mailem obdrží kupující fakturu.

Elektronická verze produktů je ve formátu pdf, velikost A4.

Pouze k vlastnímu použití.

Podukty firmy PIKTOMAG jsou autorská výroba a vztahuje se na ně mezinárodní ochranná známka. Koupí tohoto produktu respektujete jeho cenu a jakékoli jeho šíření bez našeho vědomí je zakázáno a bude řešeno patřičnými úřady.

Elektronické produkty nelze reklamovat.

Všechna práva vyhrazena.

 1. Dodací lhůta

Dodací lhůta je od 0-20 dnů, není-li uvedeno jinak.  Zboží skladem se snažíme expedovat okamžitě. V případě, že některé zboží není skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat a určíme termín dodání. Zboží držíme skladem nekompletováno. Produkty kompletujeme z připravených komponentů až na základě objednávky. Tznm. při objednání např. didaktické sady Jaro- léto – podzim – zima máme skladem materiál určený k výrobě a na základě  objednávky z jednotlivých komponentů vyrobíme finální produkt v naší dílně a následně odesíláme.

 1. Odstoupení od smlouvy
 • Storno objednávky ze strany kupujícího

Dle zákona č. 367/2000 máte jako kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Rozhodnete-li se pro odstoupení, bude Vám kupní cena vrácena za těchto podmínek: Zboží musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) s fakturou a dodacím listem vráceno zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Došlo-li k částečnému spotřebování či opotřebování zboží je kupující povinen chybějící hodnotu nahradit v penězích. Následně je kupujícímu vrácena kupní cena a další prokazatelné náklady, které budou detailně vyčísleny prodávajícím.

Náklady spojené s navrácením zboží nese spotřebitel.

Odstoupení od smlouvy se nevztahuje na zboží upravené podle přání kupujícího.

 • Storno objednávky ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že požadované zboží se již nevyrábí, nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží. V tomto případě bude kupující kontaktován prodávajícím za účelem stanovení dalšího postupu.

 1. Výměna zboží

V případě potřeby je možné nepoužité a nepoškozené zboží vyměnit za jiný druh. Zboží v neporušeném stavu je nutné zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Náklady spojené s výměnou zboží nese v plné výši kupující.

 1. Výroba zboží a ochranná známka

Zboží na www.piktomag.cz je připravováno pouze a jen v naší dílně. Každý kus se tak stává originálem. U magnetických piktogramů se jedná o autorskou tvorbu, která je chráněna ochrannou známkou.

Veškeré kopírování obrázků je trestné.

 1. Reklamace a záruka

Reklamace jsou vyřizovány přes e-mail info@piktomag.cz nebo na telefonu 601 592 108. Při reklamaci požadujeme číslo objednávky, fakturu či daňový doklad a popis závady.

Případné reklamace řešíme ke spokojenosti kupujícího individuální dohodou a v souladu s platným právním řádem.

Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zajistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit prodávajícímu. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

U všeho zboží se jako zhotovitelé zavazujeme k vyřízení reklamace do 30 dnů. Pokud nebude z jakéhokoliv důvodu tuto lhůtu dodržet, vyrozumíme Vás a určíme náhradní termín.

Upozorňujeme, že barvy zobrazující se na Vašem monitoru, se mohou lišit od skutečného originálu. Berte v úvahu, že každý monitor zobrazuje barvy jinak, proto je u lakovaného zboží uvedena barva RAL.

Reklamace zaniká, pokud bylo zboží porušeno dopravcem (řešte s dopravcem), pokud nebyl dodržen návod k použití, pokud bylo zboží špatně instalováno, pokud bylo zboží vystavování podmínkám, jež neodpovídají parametrům materiálu, pokud zboží bylo poškozeno živly.

Na zboží vyráběné na zakázku se nevztahuje 14 denní zákonná lhůta k odstoupení od smlouvy stanovená §53 Občanského zákoníku.

Stornovat objednávku je možné pouze tehdy, pokud prodejce poruší smluvní závazky. Pokud stornujete potvrzenou objednávku, prodávající si vyhrazuje právo vyžádat náklady vzniklé tímto jednáním.

 

 1. Ochrana osobních údajů a GDPR

Kupující odesláním objednávky dává prodávajícímu souhlas ke zpracování osobních údajů. Veškeré osobní a firemní údaje, které kupující poskytne prodávajícímu, jsou považovány za důvěrné a chráněné dle příslušných právních předpisů.

GDPR

a) Abychom Vám mohli zaslat objednané zboží je nutné při nákupu zadat: jméno a příjmení, adresu, email a telefonní číslo, popř. IČO či DIČ. Telefonní číslo a email jsou nutnými údaji pro poštovní či jiné možnosti přepravy(Uloženka).

Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme výhradně v souvislosti se zpracováním Vaší objednávky a Vaše údaje budou uchovány v databázi eshopu jen po dobu nezbytně nutnou a to 2 roky od objednávky po dobu trvání doby k uplatnění reklamace výrobku. Po uplynutí této doby budou objednávky z administrace smazány. Dle objednávky je vždy vystavena faktura. Tato faktura s Vašimi údaji je vystavována v sytému portálu Pohoda online, kde jsou Vaše data přístupna pouze osobě Kateřina Russwurm. Dále jsou tyto faktury po dobu 10 let archivovány v elektronické podobě v zabezpečeném PC. Po uplynutí 10let zdaňovacího období jsou tyto údaje vymazány.

 

b) Po dokončení objednávky předáme Vaše údaje přepravci(Česká pošta, Uloženka). Přepravce přebírá odpovědnost nad ochranou Vašich dat během přepravy. Podmínky pro ochranu osobních dat Česká pošta zde:https://www.ceskaposta.cz/o-ceske-poste/kontakty/ochrana-osobnich-udaju. Podmínky pro ochranu Vašich dat Uloženka zde:

c) Jméno, příjmení, adresa, popř. IČo a DIČ jsou nutné pro fakturační údaje. Tyto údaje předáváme ke zpracovaní účetní firmě, se kterou máme uzavřenu smlouvu o mlčenlivosti, která platí i po případném ukončení naší spolupráce.

d) IT specialista podílející se na správném chodu tohoto eshopu je vázán smlouvou o mlčenlivosti, která platí i po případném ukončení naší spolupráce.

e) Vaše osobní údaje kdykoliv na Vaši žádost odstraníme z databáze: kontaktujte nás na tel. číslo +420 601 592 108 nebo emailem info@piktomag.cz

nebo nás kontaktujte přes ,,Kontaktní formulář“ na webových stránkách.

d) Pro zjednodušení ochrany Vašich osobních dat nepoužíváme soubory ,,cookies“ ani nerozesíláme ,,newslettery“.

f) Vaše osobní údaje nevyužíváme pro žádné reklamní účely, pouze pro doručovací a fakturační údaje.

 

Prodávající je oprávněn s těmito údaji nakládat pouze v souladu s právními předpisy a pro účely související se službami internetového obchodu.

Prodávající se zavazuje, že neposkytne tyto údaje žádným třetím osobám, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávky.

Kupující má právo na výmaz svých údajů z databáze, pokud neučinil žádnou další objednávku, a to na základě žádosti zaslané prodávajícímu.

 

Tyto Obchodní podmínky internetového obchodu www.piktomag.cz neplatí a nevztahují se na prodej zboží podnikatelům pro jejich podnikatelské účely.

 

Tyto Obchodní podmínky internetového obchodu www.piktomag.cz nabývají platnosti a účinnosti dnem 5.4.2017 a jsou platné do jejich odvolání.

 

 

 

.