Piktogramy jsou jednou z podob AAK – alternativní a augmentativní komunikace. Obrovskou výhodou při dorozumívání pomocí piktogramů je jejich jednoduchost, názornost a především to, že není nutná žádná speciální znalost nebo dovednost a jsou tedy srozumitelné pro všechny strany.

Pomocí pikrogramů mohou osoby s komunikační poruchou sdělovat okolí i své pocity a potřeby. Piktogramy jsou vhodné nejen u autistických dětí, ale u všech, kdo má i jiné kombinované vady a má problém s komunikací. Rádi bychom pomocí našich piktogramů usnadnili všem potřebným orientaci v běžných situacích a byli nápomocni při učení samostatnosti a návyků.

Pokud zavedete komunikaci pomocí našich piktogramů, je důležitá spolupráce a tento systém by dítě mělo využívat i v prostředí nejen rodiny, ale i v jiném denním zařízení, kam dochází a osoby, které se o ně v tu dobu starají, by měly být seznámeny s touto komunikační pomůckou. K tomu slouží naše ,,piktoše“.

Pomocí piktogramů předávejte i instrukce, příkazy a varování. Cílem je též jejich pomocí vysvětlovat, naučit návyky či motivovat.

Přejeme Vám snadnější komunikaci s Vašimi dětmi a jistě si sami vytvoříte svůj obrázkový systém, protože my víme, že každé dítě s poruchou PAS má své individuální zvláštnosti. Budeme rádi za Vaše náměty a pokud budete potřebovat individuální zpracování, které bude v našich možnostech, obraťte se na náš e-mail: magnetikus1@gmail.com

Vaše Kateřina